Koło PZW "Słupia" w Słupsku
Finanse koła

Sprawozdanie finansowe Koła PZW „Słupia” za rok 2020

 

I. Przychody:                                                                16540,75

Składka członkowska                                                    12255,00

Wpisowe                                                                        1526,00

Startowe                                                                         609,75

Wpłaty za egzaminy                                                       2150,00

 

II. Wydatki:                                                                  11481,61

1.       Koszty działalności koła                                     3651,93

Usługi Informatyczne                                                    1140,60

Media                                                                            168,60

Telefony                                                                        510,00

Posiedzenia Zarządu                                                      229,91

1% dla Skarbnika                                                           829,06

Delegacje                                                                      92,56

Opłaty pocztowe i bankowe                                          163,80

Materiały biurowe                                                        338,30

Zakup odznak 70 lat PZW                                            179,10

2. Koszty Imprez Wędkarskich                                7829,68

Koszty organizacji zawodów                                        4095,68

Nagrody                                                                     2874,00

Startowe w zawodach                                                    860,00

 

 

Przychody Koła Styczeń –Grudzień 2020                   16540,75

Wydatki     Koła Styczeń –Grudzień 2020                  11481,61

 

Wynik finansowy na dzień 31.12.2020                      5059,14

Bilans otwarcia na dzień 01,01,2020                           18852,88

 

Środki Pieniężne na dzień 31.12.2020                      23912,02

Na rachunku bankowym                                               23185,40

W tym ( wpłata 100,00 – pomyłka do zwrotu)

Gotówka w kasie                                                           826,62