Koło PZW "Słupia" w Słupsku
Finanse koła

Sprawozdanie finansowe Koła PZW „Słupia” za rok 2019

 

I - Przychody Koła                                                             26120,46

Sładka członkowska                                                             11797,91

Wpisowe                                                                               2575,00

Opłaty za licencje na łowisko                                               2105,70

Startowe                                                                               2365,85

Wpłaty za egzaminy                                                               2200,00

Rozrachunki z Z.O.                                                                 5000,00

Pozostałe przychody                                                                76,00

 

II. Wydatki Koła                                                                13209,03

 

1. Koszty działalności Koła 5119,86

- Administrowanie stroną WWW                                                    1125,84

- Dieta Skarbnika Koła                                                                    822,22

- zakup nagród (konkurs wiedzy Wędkarskiej).                                505,50

- zakup długopisów z logo Koła                                                       536,00

- dofinansowanie rejsów                                                                570,00

- doładowania telefonów                                                               540,00

- koszty przejazdów związanych z pozyskiwaniem nagród (Dzień Dziecka) 240,00

- usługi ksero, poligrafia                                                                260,82

- posiedzenia Zarządu Koła                                                          180,31

- media                                                                                       142,11

- materiały biurowe                                                                    116,36

- pozostałe ( prowizje bankowe, poczta)                                     80,70

 

2. Koszty imprez wędkarskich                                              4050,26

- sędziowanie, posiłki, usługi obce                                        2184,27

- zakup nagród                                                                      1605,99

- startowe w zawodach okręgowych                                     260,00

 

3. Koszty utrzymania łowiska                                                                4038,91

- wykonanie odwodnienia przy stawie (materiały 863,45, robocizna. 1291,50)    2154,95

- dieta gospodarza, paliwo olej do kosiarki, worki, chemia przeciw bobrom         1819,96

- delegacja przejazdy związane z organizacją prac porządkowych na parkingu         64,00

 

 

Przychody Koła styczeń - grudzień 2019                                         26120,46

 

Wydatki Koła styczeń - grudzień 2019                                            13209,03

 

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2019r                           12911,43

 

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2019                                                 5941,45

 

Środki pieniężne na dzień 31 grudnia 2019 18852,88

 

W tym; na rachunku bankowym                                                     18814,20

Gotówka w kasie                                                                               38,68

 

Dane zgodne z raportem finansowym nr 12/2019 z dnia 31 grudnia 2019r.

 

Słupsk 2019/12/31                                   Skarbnik Koła Sławomir Wilcz

Załączniki:

Preliminarz

Wpływy

Wydatki