Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Przychody i wydatki Koła PZW„ Słupia” w roku 2018

 

Przychody Koła:

 1. Składka członkowska i wpisowe                                  11395,75
 2. Opłaty za licencje Pod Dębami                                      2943,07
 3. Wpłaty ze „startowego”                                              1280,49
 4. Dobrowolne wpłaty do budżetu Koła                             3889,00
 5. Wpływy z egzaminów na Kartę Wędkarską                      2215,00
 6. Sprzedaż książek                                                         1087,59
 7. Pozostałe przychody                                                     137,90

Razem 22948,80

 

Wydatki Koła:

 1. Koszty organizacji zawodów (sędziowanie, posiłki)       1391,76
 2. Nagrody dla zwycięzców zawodów                              2899,00
 3. Startowe zawodów okręgowych                                    745,00
 4. Posiedzenia Zarządu i Koła (w tym usługa gastronom.) 2252,61
 5. Administrowanie stroną WEB (domena, usługa)           1116,00
 6. Organizacja „Dnia   Dziecka"                                            458,91
 7. Dieta skarbnika Koła                                                      678,78
 8. Utrzymanie łowiska „Pod Dębami”                              15908,43
 9. Pozostałe koszty                                                         1588,17

Razem       27038,66

Dotyczy pkt. 8

- dieta gospodarza Łowiska                                          1272,00

- materiały i środki                                                        394,01

- renowacja grobli                                                       12300,00

- worki, sznurek                                                           1494,42

- przejazdy                                                                   448,00

Dotyczy pkt. 9

- utrzymanie siedziby Koła                                            255,50

- podziękowania (puchary,nagrody)                             503,94

- delegacje służbowe                                                  192,00

- opłaty pocztowe                                                       279,30

- opłata za druk licencji                                                114,50

- prowizje bankowe                                                      42,53

- inne (pieczątki; rozl. z Okręgiem)                               200,40

 

Rozliczenie przychodów i wydatków

Stan środków finansowych na dzień 01,01,2018 - 10031,31

W tym: lokata w banku BGŻ BNP Paribas                           10000,00

Środki na rachunku bieżącym                                             14,41

Gotówka w kasie Koła                                                       16,90

Przychody Koła w roku 2018                                           22948,80

Środki finansowe do dyspozycji w 2018r                            32980,11

Minus wydatki Koła w 2018r                                             27038,66

 

Wynik finansowy na dzień 31 grudnia 2018r.                    5941,45

w tym w banku                                                                   5479,49

w kasie                                                                                 461,96