Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Regulamin łowiska specjalnego „Pod Dębami” w Redzikowie Koła PZW „Słupia”

1. Łowisko udostępnia się do wędkowania od 1 marca do 31 października, na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie codziennie za wyjątkiem dni, w których odbywają się zawody wędkarskie organizowane przez Zarząd Koła ( zakaz wędkowania przed zawodami, po zawodach wędkowanie jest dozwolone). Zawody wędkarskie na łowisku „Pod Dębami” odbywają się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

2. Licencje rozprowadzane są przez skarbnika koła oraz gospodarza łowiska.

3. Wysokość opłaty  na cały sezon: dla członków PZW - 40 zł, dla niezrzeszonych -  150 zł, dla młodzieży do lat 16 - 20 zł. Opłata za 1 dzień:  dla zrzeszonych w PZW i młodzieży do lat 16 -10 zł, dla pozostałych wędkarzy – 20 zł.

4. Wędkujących na łowisku obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW z następującymi zmianami:

- obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb ( zasada no kill – złów i wypuść ).

-  ryby należy wpuścić z powrotem do stawu niezwłocznie po złowieniu bez przetrzymywania w jakikolwiek sposób ( nie dotyczy wędkowania w trakcie zawodów).

- zezwala się łowić na dwie wędki.

- zabrania się stosowania metody spinningowej i muchowej oraz łowienia z pod lodu.

- dozwolone nęcenie do 3 l gotowej mieszanki zanętowej z wyłączeniem zanęt typu: ziemniaki, chleb, makaron, itp.

- zabrania się kąpieli, używania środków pływających, niszczenia grobli oraz wprowadzania psów na łowisko

5. Każdy wędkarz ma obowiązek utrzymywać porządek w obrębie swojego stanowiska przed, w trakcie, jak i po zakończeniu łowienia.

6. Każdy wędkujący ma obowiązek posiadania odpowiedniego przyrządu do wyhaczania  ryb.

7. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować natychmiastową utratą zezwolenia w danym sezonie oraz na sezon następny, jak również odpowiedzialność z ustawy o rybactwie śródlądowym.