Koło PZW "Słupia" w Słupsku
Karta wędkarska

Kartę wędkarską można uzyskać od 14 lat. W tej sprawie można zgłosić się w siedzibie Koła  w Słupsku, przy ul. Westerplatte 8 w środy w godz. 16- 17.30 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr 516 477 742. Zainteresowany musi zapoznać się z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb Polskiego Związku Wędkarskiego.

Opłata:

- do 16 lat – bezpłatnie,

- od 16 do 18 lat – 18,45 zł,

-pełnoletni – 61,50 zł.

Wnioskujący otrzymuje zaświadczenie, które wraz ze zdjęciem składa w odpowiednim urzędzie celem wydania karty wędkarskiej:

- mieszkańcy Słupska w Urzędzie Miejskim,

- zamiejscowi w Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania.

Osoba,  która ubiega się o kartę wędkarską powinna opłacić daną kwotę według zamieszczonego druku i z dokonaną opłatą przyjść do siedziby koła "Słupia". To znacznie przyśpieszy wyrobienie nowego dokumentu.

OPŁATA ZA KARTĘ - wzór

OPŁATA ZA KARTĘ DLA MŁODZIEŻY- wzór