Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Z inicjatywy kol. Mirosława Gliszczyńskiego  Prezydium ZO PZW w Słupsku Uchwałą  nr 2  z 1992 roku zatwierdziło powołanie koła wędkarskiego przy biurze ZO PZW w Słupsku. Na zebraniu założycielskim w dniu 08.03. 1993r. wybrano Zarząd Koła i nazwę.
Większością głosów nazwano koło „Słupia”.
W skład  pierwszego zarządu weszli:
-Mirosław Gliszczyński-prezes
-Henryk Jarosiewicz- v-ce prezes
-Zbigniew Wiśniewski - sekretarz
-Wanda Sikorska – skarbnik
-Piotr Ptak- członek

W pierwszym roku koło zrzeszało 50 wędkarzy.
W roku 2006 koło liczyło już 579  wędkarzy.