Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Regulamin GRAND PRIX – Wędkarz Roku

1. Wszyscy uczestnicy zawodów Grand Prix otrzymują punkty do klasyfikacji.

2. Zwycięzca zawodów otrzymuje liczbę punktów równą ilości startujących zawodników.

3. Pozostałe punkty obliczane będą malejąco, ostatni zawodnik otrzyma 1 pkt.

4. Zawodnicy, którzy nie ukończą zawodów nie otrzymują punktów.

5. Zdobywcy rocznej klasyfikacji Grand Prix:

miejsca 1-3 otrzymują puchary oraz nagrody rzeczowe w postaci bonów, miejsca 4-6 otrzymują dyplomy.

PONIŻEJ ZNAJDUJE SIĘ TABELA Z BIEŻĄCYMI WYNIKAMI Z ZAWODÓW:

WYNIKI (EXCEL)

WYNIKI GRAND PRIX 2023