Koło PZW "Słupia" w Słupsku

 

Zawody Nocne

Z soboty na niedzielę 18/19 lipca 2020 r. od godz. 18:00 na Jeziorze Granicznym położonym w gminie Kołczygłowy odbędą się dwu turowe Zawody Nocne Koła PZW Słupia. Miejsce zbiórki: w Barkocinie koło Agroturystyki Ostoja zlokalizowanej nad zachodnim krańcem jeziora. Łowienie na 2 wędki dowolnie grunt lub spławik bez zmiany stanowisk. Zapisy do 15.07.2020 r. przyjmuje kol. Eugeniusz Friede w sklepie wędkarskim Jaxon Club w Słupsku ul. M. Dąbrowskiej 3 od poniedziałku do soboty w godzinach otwarcia od 13.00 do 18.00. Zawody dla członków Koła i bez wpisowego.  Zanęta zgodnie z Zasadami Sportu Wędkarskiego PZW. Sposób podania zanęty według uznania wędkarza. Nagrody: dyplomy i puchary. Zawody zaliczane do klasyfikacji Grand Prix.

W czasie imprezy obowiązują WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Dla zwiększenia zainteresowania udziałem w imprezie, wśród ogółu startujących w zawodach, zostanie wylosowany 1 zestaw nowego sprzętu wędkarskiego od Sponsora.

Harmonogram:

18:00 Zbiórka, odprawa, losowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów.

19:00 Początek wędkowania I tury.

22:00 Koniec łowienia I tury, ważenie ryb, posiłek.

22:30 Rozpoczęcie wędkowania w II turze.

7:00 Koniec łowienia II tury, ważenie ryb.

7:30 Wręczenie pucharów i dyplomów oraz losowanie nagrody specjalnej, zakończenie imprezy.

 

Spotkanie „Z Morskiego Brzegu” - Orzechowo

Z soboty na niedzielę 25/26 lipca 2020 r. na plaży w Orzechowie odbędzie się otwarte wędkowanie gruntowe na żywej rybie o „Bałtycki Puchar". Zapisy przyjmuje kol. Zbigniew Kruszyński tylko SMS na nr 600 066 001 od dnia ukazania się komunikatu do dnia 21lipca 2020r. Uczestnik po wysłaniu SMS-a otrzyma zwrotnego z informacją o pozycji na liście startowej. Zawody zostaną rozegrane „na żywej rybie”. Do czasu zmierzenia przez Sędziego wymiaru ryb dopuszcza się przechowywanie ich w stanie żywym w pojemniku zapewniającym im dobrostan (min. 15 litrów) Zawodnik musi posiadać przy sobie opłatę na uprawianie wędkarstwa w celach sportowo-rekreacyjnych w polskich obszarach morskich oraz dowód osobisty. Sprzęt i przynęty zgodnie z Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW. W zawodach biorą udział CZŁONKOWIE PZW, którzy ukończyli 18 lat. Zawodnicy zgłaszający się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych, publikowanie ich nazwisk na listach wyników, zamieszczanie zdjęć wykonanych podczas zawodów na stronie internetowej itp.

Ryby punktowane - wymiary ochronne: certa – 30cm, flądry (gładzica, stornia, zimnica) – 25cm, jaź – 25cm, leszcz – 40cm, łosoś – 60cm, okoń - 20cm, płoć – 20cm, sieja – 40cm, troć wędrowna – 50cm, węgorz – 50cm, wzdręga – 20cm, pstrąg tęczowy 30cm. Organizator nie zapewnia przynęt dla zawodników i zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie zawodów.

Punktacja: 10 pkt. za złowioną rybę oraz punkt za każdy rozpoczęty centymetr.

Zbiórka: Rzeka Orzechowa wpadająca do morza wschodnia strona. GPS: 54.598474, 16.914227.

Startowe: 15zł. Na miejscu.

W czasie imprezy obowiązują WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA.

Nagrody: Puchary i dyplomy za trzy czołowe miejsca. Zestaw sprzętu wędkarskiego: wędka tele feeder, kołowrotek i pokrowiec (od sponsora) do rozlosowania wśród ogółu uczestników wędkowania.

Harmonogram:

18: 00 Zbiórka, odprawa, losowanie stanowisk, przygotowanie do zawodów.

19: 00 Początek wędkowania.

02: 00 Koniec łowienia, mierzenie ryb.

03: 00 Ogłoszenie wyników, Zakończenie Spotkania

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w harmonogramie zawodów.


WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE ZAWODÓW WĘDKARSKICH ORGANIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI TERENOWE PZW W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA

( na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej- Dz.U. z 2019 r, poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567).

1. Zaopatrzenie organizatorów i sędziów w środki ochrony osobistej, takie jak: rękawiczki, maseczki ochronne, ew. przyłbice.

2. Nie angażowanie w miarę możliwości osób powyżej 60 roku życia, w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz ograniczenie liczebności Głównej Komisji Sędziowskiej.

3. Dezynfekcja profilaktyczna elementów wyposażenia, ( stoły, ławki, wagi, miarki itp.) przed wykorzystaniem ich do przeprowadzenia zawodów.

4. Zaopatrzenie biura zawodów w ogólnie dostępny środek dezynfekujący i ręczniki jednorazowe.

5. Zachowanie podstawowych zasad higieny, tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie.

6. Obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez startujących zawodników, od momentu przybycia na teren zawodów, do momentu jego opuszczenia, z przerwą od momentu wejścia na stanowisko (zajęcie miejsca na łodzi) do momentu ważenia ryb i opuszczenia stanowiska (łodzi).

7. Zachowanie przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko (łódź) i od momentu zejścia z niego (z łodzi).

8. Pisemna deklaracja zawodnika, składana w czasie zapisu do zawodów, że nie jest w trakcie leczenia bądź kwarantanny związanej z pandemią koronawirusa, pod rygorem odpowiedzialności karnej i wewnątrzzwiązkowej ( podstawa prawna- ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi : Dz.U.2019.O. 1239 tj. ustawa z 5 grudnia 2008 r ).

9. Kontrola temperatury wszystkich uczestników zawodów tj. organizatorów, sędziów i startujących zawodników w trakcie zapisów do zawodów, za pomocą termometru bezdotykowego. Ew. eliminacja z zawodów osób o podwyższonej temperaturze.

10. Ograniczenie do niezbędnego minimum czasu poświęconego na przeprowadzenie odprawy i podsumowania zawodów.

11. Poinformowanie uczestników zawodów w trakcie odprawy, o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach, związanych z pandemią koronawirusa oraz o konsekwencjach nie stosowania ich, analogicznych jak w przypadkach nie stosowania się do regulaminu przeprowadzenia danego rodzaju zawodów.

12. W miarę możliwości korzystanie z komputerowego losowania stanowisk, ew. losowanie stanowisk dla wszystkich zawodników przez jedną osobę, wybraną spośród nich, wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy.

13. Korzystanie w trakcie zawodów wyłącznie z dostawców cateringu, bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe.


 

 

 

 


 

KOMUNIKAT

 


 

ZARZĄD KOŁA PZW SŁUPIA ZAPRASZA CZŁONKÓW DO UDZIAŁU

  

W TOWARZYSKICH ZAWODACH SPŁAWIKOWO-GRUNTOWYCH

  

ZAKOŃCZENIE SEZONU”

  

ZAWODY ODBĘDĄ SIĘ 12.10.2014R.

  

W REDZIKOWIE, NA ŁOWISKU „POD DĘBAMI”

  

ZBIÓRKA ZAWODNIKÓW O GODZINIE 7.00

  

JEDNA TURA 4 GODZINY

  

ORGANIZATOR ZAPEWNIA DYPLOMY, BONY

 

ORAZ CIEPŁY POSIŁEK

  

ZAPISY WRAZ Z WPISOWYM (DO 10.10.2014) ORAZ WSZELKIE INFORMACJE

 

U KOLEGI EUGENIUSZA FRIEDE POD NUMEREM 505 112 639

  

ZAPRASZAMY!

 


 

WWW.PZW-SLUPIA.PL