Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Łowisko„Pod Dębami”w Redzikowie(No Kill)


Opłaty za cały sezon:

- dla członków PZW    –    50 zł,

- dla niezrzeszonych    –    145 zł,

- dla młodzieży do lat 16    –    25 zł.

Opłata za 1 dzień:

- dla członków PZW i młodzieży do lat 16  -  15 zł

- dla pozostałych wędkarzy    –    20 zł.

Jest możliwość uzyskania zezwolenia całorocznego w rozliczeniu  za pracę wykonaną przy utrzymaniu i konserwacji łowiska.

Podstawą do wydania zezwolenia na cały sezon dla członków PZW jest okazanie legitymacji z opłaconą składką członkowską na 2019 r.

Zezwolenia można nabyć u Skarbnika (tel.512 543 452) na dyżurach w siedzibie Koła przy  ul. Westerplatte 8 w środy w godz. 16-17.30, lub w sklepie Jaxon Club  przy ul. Dąbrowskiej 3  od 8.00 do 20.00, oraz u Gospodarza Łowiska (tel.664 890 541).

Osobliwość łowiska – oswojony bóbr albinos.

 

Regulamin łowiska specjalnego „Pod Dębami” w Redzikowie Koła PZW „Słupia.

No kill  -  złów i wypuść!

1. Łowisko udostępnia się do wędkowania od 1 marca do 31 października, na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie codziennie za wyjątkiem dni, w których odbywają się zawody wędkarskie organizowane przez Zarząd Koła ( zakaz wędkowania przed zawodami, po zawodach wędkowanie jest dozwolone). Zawody wędkarskie na łowisku „Pod Dębami” odbywają się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

2. Licencje rozprowadzają oraz informacji o aktualnych stawkach opłat udzielają Skarbnik Koła oraz Gospodarz Łowiska.

3. Wędkujących na łowisku obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW z następującymi zmianami:

- obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb (zasada no kill – złów i wypuść).

- złowione ryby należy wpuścić z powrotem do stawu niezwłocznie po złowieniu (nie dotyczy wędkowania w trakcie zawodów i gospodarskich odłowów selekcyjnych).

- zezwala się łowić na dwie wędki.

- zabrania się stosowania metody spinningowej i muchowej oraz łowienia z pod lodu.

- dozwolone nęcenie do 3 l gotowej mieszanki zanętowej z wyłączeniem zanęt typu: ziemniaki, chleb, makaron, itp.

- zabrania się kąpieli, używania środków pływających, niszczenia grobli oraz wprowadzania psów na łowisko

4. Każdy wędkarz ma obowiązek utrzymywać porządek w obrębie swojego stanowiska przed, w trakcie, jak i po zakończeniu łowienia.

5. Każdy wędkujący ma obowiązek posiadania odpowiedniego przyrządu do wyhaczania  ryb.

6. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować natychmiastową utratą zezwolenia w danym sezonie oraz na sezon następny, jak również odpowiedzialność z ustawy o rybactwie śródlądowym.