Koło PZW "Słupia" w Słupsku

Oto informacje dotyczące naszego łowiska "Pod Dębami" w Redzikowie

Opłaty za cały sezon 2018r:

- dla członków PZW    –    40 zł,

- dla niezrzeszonych    –    150 zł,

- dla młodzieży do lat 16    –    20 zł.

Opłata za 1 dzień:

- dla członków PZW i młodzieży do lat 16  –  10 zł

- dla pozostałych wędkarzy  –   20 zł.

Podstawą do wydania ulgowego zezwolenia dla członków PZW jest okazanie legitymacji z opłaconą składką członkowską na rok bieżący.

Zezwolenia można nabyć u Skarbnika (tel.512 543 452) na dyżurach w siedzibie Koła przy ul. Westerplatte 8 w środy w godz. 16-17.30 lub w sklepie Jaxon Club przy ul. Dąbrowskiej 3 od 8.00 do 20.00,  u Gospodarza Łowiska (tel.664 890 541) oraz wpłatą na konto bankowe Koła  na standardowych blankietach wpłat lub przez Internet.

Wpłata musi zawierać dane osobowe wędkarza oraz datę (okres) wędkowania wg podanego wzoru.

BLANKIET BANKOWY

 

Opłaty PZW za 2018 r.

Składki członkowskie Koła PZW Słupia są przyjmowane:

- w siedzibie Koła przy ul. Westerplatte 8 w środy  w godz. 1600 – 1730,

- w sklepie Jaxon Club przy ul. Marii Dąbrowskiej 3 w dni od poniedziałku do soboty

w godzinach otwarcia od 8.00  do 20.00.

- w Salonie Wędkarskim w Bolesławicach, ul. Słupska 22 czynnym od poniedziałku do piątku

od 10 do 18, w soboty od 10 do 15.

 

Regulamin łowiska specjalnego „Pod Dębami” w Redzikowie Koła PZW „Słupia”

1. Łowisko udostępnia się do wędkowania od 1 marca do 31 października, na godzinę przed wschodem słońca i godzinę po zachodzie codziennie za wyjątkiem dni, w których odbywają się zawody wędkarskie organizowane przez Zarząd Koła ( zakaz wędkowania przed zawodami, po zawodach wędkowanie jest dozwolone). Zawody wędkarskie na łowisku „Pod Dębami” odbywają się zgodnie z postanowieniami Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.

2. Licencje rozprowadzane są przez skarbnika koła oraz gospodarza łowiska.

3. Wysokość opłaty  na cały sezon: dla członków PZW - 40 zł, dla niezrzeszonych -  150 zł, dla młodzieży do lat 16 - 20 zł. Opłata za 1 dzień:  dla zrzeszonych w PZW i młodzieży do lat 16 -10 zł, dla pozostałych wędkarzy – 20 zł.

4. Wędkujących na łowisku obowiązują przepisy Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb PZW z następującymi zmianami:

- obowiązuje całkowity zakaz zabierania złowionych ryb ( zasada no kill – złów i wypuść ).

-  ryby należy wpuścić z powrotem do stawu niezwłocznie po złowieniu bez przetrzymywania w jakikolwiek sposób ( nie dotyczy wędkowania w trakcie zawodów).

- zezwala się łowić na dwie wędki.

- zabrania się stosowania metody spinningowej i muchowej oraz łowienia z pod lodu.

- dozwolone nęcenie do 3 l gotowej mieszanki zanętowej z wyłączeniem zanęt typu: ziemniaki, chleb, makaron, itp.

- zabrania się kąpieli, używania środków pływających, niszczenia grobli oraz wprowadzania psów na łowisko

5. Każdy wędkarz ma obowiązek utrzymywać porządek w obrębie swojego stanowiska przed, w trakcie, jak i po zakończeniu łowienia.

6. Każdy wędkujący ma obowiązek posiadania odpowiedniego przyrządu do wyhaczania  ryb.

7. Nieprzestrzeganie powyższego regulaminu może skutkować natychmiastową utratą zezwolenia w danym sezonie oraz na sezon następny, jak również odpowiedzialność z ustawy o rybactwie śródlądowym.